Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Samen met De Taskforce Wonen & Zorg en de provincie Drenthe maken wij ons hard voor de woonzorgopgave in onze regio. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties ouderen, kwetsbare doelgroepen en mensen met een zorgbehoefte veilig en comfortabel kunnen wonen in Drenthe.

Deze ambitie staat echter onder druk. Er komt een grote vergrijzingsgolf op ons af. Over twintig jaar is het aantal 75-plussers in Drenthe verdubbeld. Deze groep woont daarbij veel langer zelfstandig, ook omdat dit een wens is van de meeste ouderen. Deze ontwikkeling, de spanning op de woningmarkt, de woonzorgopgave voor andere doelgroepen en de personeelstekorten in de zorg, stellen ons voor een enorme uitdaging.

De komende periode is cruciaal om een antwoord te formuleren op deze uitdaging. Voor het formuleren van een goede woonzorgvisie, waarin de opgave concreet is uitgewerkt én voor het maken van afspraken tussen gemeenten en maatschappelijke partners over de uitvoering. Iedere partij heeft zijn eigen aandeel in de aanpak van de woonzorgopgave. Het is belangrijk dat de werelden van wonen en zorg meer gaan samenwerken, ook binnen de eigen gemeente. De gemeente kan de samenwerking met woon- en zorgpartijen faciliteren. Wat helpt, is om samen te definiëren hoe u wilt dat uw stad of dorp er over twintig jaar uitziet. Zo’n gezamenlijke visie is de basis om plannen en afspraken van de grond te krijgen.

Wij zien ook kansen. De zorg is een belangrijke, economische sector in onze regio en zal zich de komende jaren alleen maar verder ontwikkelen en professionaliseren. Doorstroming van ouderen naar meer passende woningen zorgt voor lange verhuisketens en dus meer kansen voor gezinnen en starters op de krappe woningmarkt. Wanneer ouderen in een passende woning en zorgzame wijk wonen, zorgt dit ook voor een uitstel van de zorgvraag en voorkomt het crisisopnames door bijvoorbeeld valproblemen.