Landelijke ontwikkeling

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, presenteert minister Hugo de Jonge aankomende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda. Verstevigen van de regie, ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten en stimuleren van snelle woningbouw zijn enkele actiepunten uit de Nationale Bouw- en Woonagenda. Het kabinet wil afdwingbare prestatieafspraken maken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen.

Er is een zestal onderliggende programma’s waar woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader zijn uitgewerkt. Daarnaast worden ook twee ruimtelijke programma’s gepresenteerd. We zien in de planning dat in juni 2022 het programma Wonen en Ouderen wordt gepresenteerd. Uiteraard zal de werkgroep Wonen, welzijn en zorg verbinding leggen tussen landelijk (beleid) en de regio Drenthe.

Catalogus Woonvormen voor senioren

De Catalogus Woonvormen voor senioren biedt ontwikkelaars inzicht in de hedendaagse woonvormen voor senioren in Nederland. De informatie is bruikbaar voor professionele partijen en voor bewonersinitiatieven. De Catalogus geeft informatie over de verschillende typen woonvormen voor senioren die er op dit moment in Nederland zijn en geeft per type één of meer voorbeelden. Er zijn zes typen beschreven: mantelzorgwoning, kleinschalig wonen, woongroep, woongemeenschap, modern hofje en wooncomplex. Per type is er een algemene beschrijving die ingaat op de bedoeling van de woonvorm en die een SWOT-analyse biedt. De voorbeelden geven diepgaande informatie over bewoners, woningen, complex, voorzieningen in en om het complex, gemeenschappelijkheid in de woonvorm, financiële aspecten en plattegronden. De Catalogus biedt geen blauwdruk of best practices maar maakt referentieprojecten inzichtelijk en ondersteunt daarmee de afwegingen van ontwikkelaars en toekomstige bewoners bij de keuzes over nieuwe woonvormen voor senioren.

ZorgSaamWonen ontwikkelde in samenwerking met Companen en Kantelingen de Catalogus, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Een klankbordgroep van deskundigen uit wonen, zorg en welzijn heeft gedurende het traject intensief meegedacht. De samenstellers van de Catalogus Woonvormen hopen dat dit instrument bijdraagt aan het realiseren van meer diversiteit in woonvormen voor senioren. Gebruikservaringen met de catalogus ontvangen we graag op info@zorgsaamwonen.nl.

Hier vindt u de catalogus Woonvormen voor senioren