Landelijke ontwikkeling

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, presenteert minister Hugo de Jonge aankomende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda. Verstevigen van de regie, ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten en stimuleren van snelle woningbouw zijn enkele actiepunten uit de Nationale Bouw- en Woonagenda. Het kabinet wil afdwingbare prestatieafspraken maken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen.

Er is een zestal onderliggende programma’s waar woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader zijn uitgewerkt. Daarnaast worden ook twee ruimtelijke programma’s gepresenteerd. We zien in de planning dat in juni 2022 het programma Wonen en Ouderen wordt gepresenteerd. Uiteraard zal de werkgroep Wonen, welzijn en zorg verbinding leggen tussen landelijk (beleid) en de regio Drenthe.