Doelstellingen

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Onze belangrijkste ambitie is dat alle Drentse gemeenten in 2022 over een visie op wonen en zorg beschikken, die is opgesteld in samenspraak met uw lokale partners in het fysieke en sociale domein. Gelukkig gebeuren er al veel goede dingen op het gebied van wonen en zorg in Drenthe en starten we zeker niet bij nul.

Begin 2022 zijn we een samenwerking tussen de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, de Woonagenda provincie Drenthe en de Taskforce Wonen en Zorg gestart. Er is een werkgroep ingesteld onder leiding van Marleen Meijer (adviseur CMO STAMM). In de werkgroep nemen deel: Actium Wonen, gemeenten Assen en Borger-Odoorn, Denktank 60+, Zorgkantoor Zilveren Kruis, Provincie Drenthe, Welzijn en VVT sector.

De opdracht van de werkgroep voor 2022 is:

  1. het aanjagen van het opstellen van een woonzorgvisie en uitvoeringsagenda op lokaal niveau, waarin de opgaves van wonen en zorg op lokaal niveau worden geduid;
  2. het organiseren van kennisateliers. In deze kennissessies worden kennis en ervaring uitgewisseld en eventuele knelpunten besproken en opgelost.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Meijer, m.meijer@cmostamm.nl.