Activiteiten & Agenda

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Onze belangrijkste ambitie is dat alle Drentse gemeenten in 2022 over een visie op het gebied van wonen en zorg beschikken die is opgesteld in samenspraak met u en uw lokale woon-, zorg- en welzijnspartners in het fysieke en sociale domein. Gelukkig gebeuren er al veel goede dingen op het gebied van wonen en zorg in Drenthe en starten we zeker niet bij nul.

In de maanden april/mei worden de eerste “thermometer”gesprekken gestart met beleidsambtenaren Wonen en Zorg. Hoever zijn gemeenten en woon-, welzijn- en zorgpartners met de woonzorgvisies en uitvoeringsafspraken en waar lopen ze tegenaan.

Op basis van deze gesprekken zal er in juni een Kennisatelier worden georganiseerd. In juni starten de gesprekken met de bestuurders gemeenten en woon-, welzijn- en zorgpartners. Er wordt een beeld en analyse gepresenteerd, gebaseerd op voorgaande gesprekken en ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk. In het najaar worden de daaruit voortvloeiende afspraken uitgevoerd.

Pitch werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’