Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Introductietekst

Bij 95% van de huisartspraktijken in Drenthe is de integrale persoonsgerichte ouderenzorg georganiseerd middels:

  • kernteam van huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager dementie, welzijnswerker, POH en Specialist Ouderengeneeskunde;
  • casefinding is proactief en preventief. Wordt systematisch uitgevoerd middels huisartsendata, vragenlijsten en de signalen van niet-pluis;
  • kwetsbare ouderen worden thuis bezocht door een van de disciplines van het kernteam;
  • in multidisciplinair overleg worden zorgplannen opgesteld en bij complexe zorgsituaties een zorgcoördinator aangesteld;
  • informatie wordt met toestemming van de patiënt gedeeld met de eigen zorgverleners en mantelzorg;
  • middels digitaal systeem VIP Samenwerken wordt effectief gecommuniceerd.

Met 95% van alle kernteam coördinatoren en vertegenwoordiging uit de huisartspraktijken wordt een jaargesprek gevoerd waarbij de praktijk zijn of haar eigen ontwikkeldoelen beschrijft en implementeert. Het eigen praktijk-ontwikkelplan wordt begeleid door de consulenten van de HZD middels een vaste evaluatiecyclus.