Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Introductietekst

Bij 95% van de huisartspraktijken in Drenthe is de integrale persoonsgerichte ouderenzorg georganiseerd middels:

  • kernteam van huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager dementie, welzijnswerker, POH en Specialist Ouderengeneeskunde;
  • casefinding is proactief en preventief. Wordt systematisch uitgevoerd middels huisartsendata, vragenlijsten en de signalen van niet-pluis;
  • kwetsbare ouderen worden thuis bezocht door een van de disciplines van het kernteam;
  • in multidisciplinair overleg worden zorgplannen opgesteld en bij complexe zorgsituaties een zorgcoördinator aangesteld;
  • informatie wordt met toestemming van de patiënt gedeeld met de eigen zorgverleners en mantelzorg;
  • middels digitaal systeem VIP Samenwerken wordt effectief gecommuniceerd.

Met 95% van alle kernteam coördinatoren en vertegenwoordiging uit de huisartspraktijken wordt een jaargesprek gevoerd waarbij de praktijk zijn of haar eigen ontwikkeldoelen beschrijft en implementeert. Het eigen praktijk-ontwikkelplan wordt begeleid door de consulenten van Dokter Drenthe middels een vaste evaluatiecyclus.

Sociale Agenda van Provincie Drenthe heeft het mogelijk gemaakt om een voorlichtingscampagne te starten voor de inwoners in Drenthe. De campagne heeft zijn succes bewezen.