Doelstellingen

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Introductietekst

 • Kwaliteit van leven
  Mogelijkheden van behandeling en zorg worden zorgvuldig afgewogen tegen mogelijke nadelen, bijwerkingen en kwaliteit van leven. Het is belangrijk om te realiseren dat kwaliteit van leven door ouderen verschillend wordt ingevuld en dat de invulling kan veranderen als de omstandigheden veranderen.
 • Eigen regie
  Goede zorg voor ouderen sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen, behoeften, verwachtingen en mogelijkheden van ouderen.
 • Participatie in de samenleving
  Huisarts, verpleegkundige, casemanager dementie, welzijnswerker hebben oog voor de sociale omstandigheden en betrekken tijdig zo nodig specialist ouderenzorg en paramedici.
 • Cliëntgerichtheid en continuïteit
  De oudere of diens vertegenwoordiger bepaalt zelf de doelen. Betrokken hulpverleners pakken deze doelen gezamenlijk op.
 • Teamwerk
  De complexe problematiek vereist teamwerk.