Activiteiten & Agenda

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep PZO wil zich, aansluitend bij huidige ontwikkelingen, komende periode specifiek bezig houden met (implementatie van) Advanced Care Planning i.c.m. ouderparticipatie. De doelgroep is professionals, informeel netwerk en ouderen.

ACP is een proces waarbij ouderen, hun naasten en/of de (zorg)vertegenwoordiger ondersteund worden om, in terugkerende gesprekken, op basis van hun eigen waarden en opvattingen zinvolle en haalbare doelen voor hun leven te bepalen en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Advance Care Planning gaat in op de zorgen van mensen op lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak (positieve gezondheid).

Situatie/opdracht

Zowel op landelijk als op lokaal, regionaal en provinciaal niveau is ACP in ontwikkeling. Mede door COVID-19 is hier een extra versnelling in gekomen. In Drenthe wordt met samenwerkende partijen (ziekenhuizen, Dokter Drenthe, Icare, netwerken dementie en palliatieve zorg, Denktank 65+ Noord) een ACP-tool voor professionals voorbereid. Ook binnen gemeenten, welzijn en ouderenplatforms is er aandacht om burgers voor te bereiden op later/het ouder worden.

De werkgroep Persoonsgerichte zorg en ondersteuning wil zich richten op een effectieve implementatie van ACP in een samenspel van ouderen, informeel netwerk en professionals. Met inachtneming van de eigenheid en specifieke punten/aanpak van de verschillende doelgroepen.

De Alliantie is een netwerk met een brede vertegenwoordiging van zowel gemeenten, welzijn, zorg als ouderen. Hierdoor is (regie op) een integrale aanpak (implementatie van) ACP, vanuit de Alliantie, mogelijk. Het betekent wel verbinding met en commitment van andere tafels waar ACP op de agenda staat. Gezien het feit dat dit een groot traject zal zijn, wordt een projectaanpak incl. een projectleider voorgesteld. De werkgroep wil als gedelegeerd opdrachtgever optreden.

Voor professionals op dit gebied zijn de volgende websites mogelijk interessant:

Pitch werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jaap te Velde, Coördinator Integrale Ouderenzorg, Dokter Drenthe via j.tevelde@dokterdrenthe.nl.