Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Introductietekst

  • In de volle breedte Drentse ouderen van informatie voorzien over ouderenparticipatie en actieve betrokkenheid bij de Drentse samenleving.
  • Er is een basis gelegd voor de samenwerking tussen Drentse ouderen en professionals, zodat beleid gezamenlijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd in plaats van over en voor ouderen.
  • Er is een cursusaanbod voor ouderen die willen participeren op beleidsniveau.
  • De naam is gewijzigd van Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen naar Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.
  • Ouderen doen vanzelfsprekend mee en leveren een actieve bijdrage in alle werkgroepen, het bestuurlijk overleg en de projectgroep van de Drentse Alliantie.