Doelstellingen

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De doelstelling van de werkgroep is: in brede zin een bijdrage leveren aan de participatie van ouderen in de Drentse samenleving op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Meewerken aan een visie en aan de uitvoering daarvan. In een samenleving waarin alle ouderen gewoon meedoen en zoveel mogelijk een bijdrage leveren die henzelf en hun naasten ten goede komt, maar ook breder in de samenleving.

Verder: het bevorderen van de samenwerking tussen ouderen en professionals die betrokken zijn bij het beleid op het gebied van welzijn, wonen en zorg in Drenthe. Ook: samenwerking met andere Alliantie-werkgroepen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.