Context

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep Ouderparticipatie is een van de werk-/projectgroepen van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en is nadrukkelijk opgezet om de participatie – op alle beleidsniveaus – van Drentse ouderen te bevorderen en van ‘meedoen en meebeslissen’ van ouderen een vanzelfsprekendheid te maken. En om de samenwerking tussen ouderen en professionals op het gebied van welzijn, wonen en zorg in Drenthe te bevorderen. Dus om beleid niet voor en over ouderen te ontwikkelen en uit te voeren, maar samen met hen.

De werkgroep is samengesteld uit ouderen, professionals vanuit welzijn, gemeenten, ProScoop en CMO STAMM (de cursuscoördinator en de communicatieadviseur). De werkgroep is nauw betrokken bij de projectgroep van de Alliantie en het Bestuurlijk overleg van de Alliantie en werkt samen met de andere betrokkenen bij wonen, welzijn en zorg van ouderen en werkgroepen, zodat er over en weer kennis wordt gedeeld die ten goede komt aan de participatie van Drentse ouderen.