Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

In 2020-2021 heeft de werkgroep met succes een aantal subsidie-aanvragen gedaan namens de Alliantie. Dit betreft bijvoorbeeld de subsidie-aanvraag van ZonMw voor het opstarten van de Alliantie (Startimpuls) en het maken van een regiobeeld (voucher Regiobeeld). Daarnaast is de subsidie vanuit de Sociale Agenda in Drenthe geaccepteerd voor het ontwikkelen van het Kennisplatform Integrale Ouderenzorg.

De werkgroep heeft een advies voor de Alliantie opgesteld voor het gebruik van het raamwerk Persoonsgerichte en geïntegreerde dienstverlening aan ouderen. Bijvoorbeeld voor het vorm en inhoud geven van de transformatie naar integrale ouderenzorg in Drenthe. In eerste instantie zal het raamwerk gebruikt worden voor het in kaart brengen van de actuele situatie t.a.v. de kenmerken in het raamwerk: welke kenmerken zijn gerealiseerd en welke kenmerken zijn in ontwikkeling of moeten nog ontwikkeld worden? Het advies is vastgesteld door de bestuurlijke Alliantie. Daarnaast heeft de werkgroep een voorstel ingediend voor het doorontwikkelen van de Alliantie tot een lerend netwerk. Dit voorstel is ook vastgesteld en dient als de basis voor de opdracht voor monitoring.

In april 2020 is het startsymposium van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen georganiseerd. Hier heeft de werkgroep meerdere inhoudelijke bijdragen aan geleverd, bijvoorbeeld een presentatie van het regiobeeld Ouderenzorg en een presentatie over een regiobeeld rondom de woonzorgopgaven.