Landelijke ontwikkeling

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Voor het succes van integrale ouderenzorg in Drenthe is de participatie van ouderen essentieel in de uitvoering tot en met besluitvorming. Ouderen hebben dan ook een belangrijke positie in de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. In de werkgroep Monitoren en Leren is Denktank 60+ sterk vertegenwoordigd.

Daarnaast gebruiken we actief de kennis uit de landelijke Raad van Ouderen (waarin ook leden van Denktank 60+ zitten). Deze raad geeft (on)gevraagd advies aan de overheid omtrent ouderenzorg. Deze kennis en adviezen delen we ook graag op het kennisplatform.

Lees hier meer informatie over de Raad van Ouderen.

Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. Wat is er nodig om onze samenleving toekomstbestendig te maken? Een groot aantal partijen waaronder kennisorganisatie Vilans werkte mee aan een transformatieagenda met de thema’s en doelen waarmee iedereen de komende jaren aan de slag zou moeten.

Lees hier meer over de transformatieagenda van Ouder Worden 2040.