Doelstellingen

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ heeft een aanjagende en ondersteunende rol in de meerjarenagenda van de Alliantie. Dit houdt in dat deze werkgroep de andere werkgroepen van de Alliantie ondersteunt bij het bereiken van haar doelen. Deze werkgroep ondersteunt vanuit haar opdracht ook externe werkgroepen in de regio met kennisdelen en kennisuitwisseling.

Daarnaast is een belangrijke rol van deze werkgroep om de Alliantie als lerend netwerk te ondersteunen. De opdracht van de werkgroep ‘Monitoren en Leren’ houdt voor de komende jaren in dat het de vorming van de Alliantie tot een lerend netwerk aanjaagt en stimuleert. Het uitgangspunt hiervoor is het ‘Voorstel lerende netwerken en monitoring in de Alliantie (maart 2019)’. Uit deze opdracht komen voor de komende jaren de volgende activiteiten voort:

  1. Het uitvoeren van langjarige monitoring en regiobeelden.
  2. Het faciliteren van het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen.
  3. Het faciliteren van regionale kennis- en leerateliers.
  4. Het (door)ontwikkelen van een Leerprogramma Integrale Ouderenzorg.