Context

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De ambitie van de Alliantie is wonen, welzijn, zorg en passende ondersteuning van ouderen integraal en toekomstbestendig te organiseren. De wensen en behoeften van ouderen en hun netwerk zijn hierbij het vertrekpunt.

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ faciliteert de Alliantiepartners bij het optimaal bereiken van hun doelen en de ambitie van de Alliantie. Hiervoor faciliteren en organiseren wij leer- en kennisuitwisseling; om ervaringen en kennis te ‘versnellen en verdiepen’. Dit doen we door lokaal geleerde lessen en lessen uit andere regio’s over te brengen en te delen. Daarnaast brengen we voor de Alliantie trends en ontwikkelingen over (ouderen)zorg samen.

Zo ontstaat niet alleen een basis voor kennistoepassing, maar wordt ook duidelijk waar nog kennislacunes bestaan. Hiermee stimuleren en versnellen wij een nadere duiding, analyse en beleidskeuzes op dit thema voor de Alliantie en de regio. Het gaat hierbij om het faciliteren van een ‘lerende’ aanpak in de regionale netwerksamenwerkingen.