Monitoren en Leren

Een onderdeel van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is de werkgroep ‘Monitoren en Leren’. Deze werkgroep faciliteert de Alliantiepartners bij het optimaal bereiken van hun doelen en de ambitie van de Alliantie. Hiervoor faciliteren en organiseren wij leer- en kennisuitwisseling om ervaringen en kennis te ‘versnellen en verdiepen’. Dit doen we door lokaal geleerde lessen en lessen uit andere regio’s over te brengen en te delen.

Zoeken

Ben jij betrokken? Doe mee..

Heb je een goed idee voor ons platform, draag het aan!
Content aandragenContent aandragen

Uitgelicht nieuws.

Dit willen we met Monitoren en leren bereiken.

Een onderdeel van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is de werkgroep ‘Monitoren en Leren’. Deze werkgroep  faciliteert de Alliantiepartners bij het optimaal bereiken van hun doelen en de ambitie van de Alliantie. Hiervoor faciliteren en organiseren wij leer- en kennis uitwisseling; om ervaringen en kennis te ‘versnellen en verdiepen’. Dit doen we door lokaal geleerde lessen en lessen uit andere regio’s over te brengen en te delen. Daarnaast brengen we voor de Alliantie trends en ontwikkelingen over (ouderen)zorg samen. Zo ontstaat niet alleen een basis voor kennistoepassing, maar wordt ook duidelijk waar nog kennislacunes bestaan. Hiermee stimuleren en versnellen wij een nadere duiding, analyse en beleidskeuzes op dit thema voor de Alliantie en de regio. Het gaat hierbij om het faciliteren van een ‘lerende’ aanpak in de regionale netwerksamenwerkingen.