Resultaten

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep grensvlakken werkt toe naar provinciebrede, eenduidige, domeinoverstijgende afspraken met cliënt/mantelzorger/professional als vertrekpunt.

Behaalde resultaten:

 • Er is een rapportage gestuurd vanuit de werkgroep naar het AO van het VDG met vragen wat de gemeenten verder willen ten aanzien van komen tot gezamenlijke uitgangspunten. Hieruit is het plan opgevat op met gemeenten gezamenlijk toe te werken naar gezamenlijke uitgangspunten.
 • Gemeente Midden-Drenthe is gestart met een koplopertraject i.s.m. Movisie. Deze opdracht ligt buiten de werkgroep Grensvlakken.
 • Werkgroep bestaande uit experts uit verschillende sectoren hebben de Factsheet Maaltijdondersteuning naar de praktijk uitgewerkt in een Handvat Maaltijdondersteuning. Deze is goedgekeurd in de bestuurlijke Alliantie.
 • Het handvat definiëring maaltijdondersteuning geeft helderheid over rol en verantwoordelijkheden.
 • Factsheet en Handvat definiëring Maaltijdondersteuning zijn gedeeld onder betrokken organisatie en professionals.
  • De documenten zijn breed verspreid via de bestuurlijke Alliantie, projectgroep, bestaande netwerken ouderenzorg en is gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Alliantie en staan op het kennisplatform van de Alliantie.
  • Er is een oproep gedaan om casuïstiek waarbij partijen er met elkaar niet uitkomen in te sturen naar de werkgroep om op een later moment met elkaar te bespreken.
 • Het Kennisdocument Wmo-Wlz en de routekaart Wmo-Wlz geven een heldere beschrijving van de indicaties, mogelijkheden en te zetten stappen voor het regelen van een Wl-indicatie.
 • Het kennisdocument en de routekaart is ontwikkeld in samenwerking met verschillende sectoren: gemeenten, VVT, zorgverzekeraar, Denktank 60+, Zorgbelang Drenthe, CIZ, CMO STAMM onder redactie van Proscoop. Vanuit de verschillende perspectieven is meegeschreven en meegelezen.
 • Naar aanleiding van actuele vragen vanuit gemeenten is besloten om dit traject naar voren te schuiven. In september 2020 is gestart met deze opgaven. Deze is voor de zomer afgerond. Het document is goedgekeurd door de bestuurlijke Alliantie en wordt momenteel breed verspreid.