Context

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De grensvlakkenproblematiek heeft vaak te maken met duiding (de vertaling van de wet) en de opdrachten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen daarbinnen. Het standpunt van de Alliantie is dat ouderen hiervan geen hinder mogen ondervinden. Uitgangspunt is dat geschillen door de partijen worden opgepakt, zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van zorg. Het stelsel is nu eenmaal op deze wijze ingericht en vraagt daarom om souplesse.

Het gaat om het onderzoeken wat wel en niet kan, met daarbij gesprekken en duiding tussen de (financierende) verschillende partijen. De werkgroep binnen de Alliantie heeft op basis van de input van de regiobijeenkomsten en rapportages die eenzelfde thema hebben, een aantal knelpunten geformuleerd waar zij zich de komende periode mee bezig willen houden:

  1. Doorgaande lijn van domeinoverstijgende, onafhankelijke cli├źntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.
  2. Eenduidige afspraken vertaald naar de uitvoering tussen zorgverzekeraar, gemeente en thuiszorg rond maaltijdvoorziening.
  3. Client ervaart een vloeiende overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

De werkgroep is van mening dat deze opgaven eerst afgerond moeten worden. De landelijke overheid is bezig met aanpassingen, waardoor er meer regelruimte zou kunnen ontstaan. In afwachting hiervan zal een aantal knelpunten worden opgepakt waar verbetering op regionaal niveau te realiseren is.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Elisabeth Floor, adviseur Proscoop via elisabeth.floor@proscoop.nl.