Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg

De werkgroep grensvlakken wil de kloof tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) zoveel mogelijk te dichten.

Zoeken

Ben jij betrokken? Doe mee..

Heb je een goed idee voor ons platform, draag het aan!
Content aandragenContent aandragen

Uitgelicht nieuws.

Thema Grensvlakken uitgelegd.

Uitgangspunt is dat geschillen door de partijen worden opgepakt, zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van zorg. De Alliantie neemt de wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk steeds als het vertrekpunt voor het vormen van alle innovatie, plannen en oplossingen. In verschillende ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves komt steeds meer inzicht dat het oplossen van deze complexe vraagstukken niet meer zonder de inwoners en (naaste) betrokkenen kan. Dit vraagt een nieuwe vorm van samenwerking en relaties  tussen deze verschillende partijen en financiers  (rollen, taken, verantwoordelijkheden). Dat de leefwereld van de Cliënt/inwoner/betrokkenen centraal staat is in theorie duidelijk, maar toch laat de praktijk vaak een andere werkelijkheid zien. Het is daarom evident dat senioren/inwoners partner zijn in de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen en dit verder zal worden doorontwikkeld. Denktank 60+ Noord is een actief ouderen netwerk en een afvaardiging neemt deel in de Alliantie. Het is wenselijk om kritisch te zijn over wat verwacht wordt van participerende senioren. In de oprichting van de Alliantie is daarom gezocht naar bestaande netwerkstructuren rond ouderen en zijn er afspraken gemaakt over de wenselijke vorm, bijdrage en juiste plek.