Wonen, Welzijn en Zorg

Fase 2: Toetsen aandachtspunten.

De centrale vraag die we als samenwerkingspartners binnen de Alliantie hanteren is: Hoe kunnen we het wonen in samenspraak met elkaar zodanig organiseren waardoor we de zorg en ondersteuning die in toenemende mate nodig is kunnen blijven organiseren en financieren? De werkgroep hanteert hierbij twee fasen. Hieronder beschrijven we de speerpunten van fase 2.

Fase 2: Toetsen van de gezamenlijke aandachtspunten; toewerken naar een werkagenda

  • Toets bij ouderen over de opgehaalde aandachtspunten en opgaven
  • Ouderen worden gevraagd actief mee te denken over de opgehaalde opgaven en goede voorbeelden van woonzorgconcepten. Via een fysieke bijeenkomst of via ‘webinars’ worden de aandachtspunten en prioriteiten getoetst bij ouderen. Herkennen ze deze aandachtspunten en waar lopen zij tegenaan?
  • 5 woonzorgconcepten testen op haalbaarheid en identificeren barrières
  • In samenwerking met de Woonagenda van de Provincie Drenthe wordt ook een selectie van woonzorgconcepten getoetst op haalbaarheid tijdens een werksessie met gemeenten, burgerinitiatieven, woningbouw en zorgorganisaties.
  • Advies uitbrengen over het verbinden van de regionale en lokale opgaven
  • Op basis van de verzamelde kennis van samenwerkingspartners en ouderen bepalen we met elkaar wat de verdere stappen zijn dat de regio en de gemeenten kan helpen bij het verder faciliteren van hun opgaven en beleidskeuzes. De informatie wordt opgenomen in het kennisplatform.
  • Lobby richting Rijk t.b.v. ondersteuning nieuw woonzorg concepten en ontschotting

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau Drenthe via m.bakker@trendbureaudrenthe.nl.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X