Wonen, Welzijn en Zorg

Fase 1: inventarisatie situatie.

De centrale vraag die we als samenwerkingspartners binnen de Alliantie hanteren is: Hoe kunnen we het wonen in samenspraak met elkaar zodanig organiseren waardoor we de zorg en ondersteuning die in toenemende mate nodig is kunnen blijven organiseren en financieren? De werkgroep hanteert hierbij twee fasen. Hieronder beschrijven we de speerpunten van fase 1. Fase 1: Inventarisatie van de situatie in Drenthe; beschikbare kennis samenbrengen:

  • Inzicht bieden in de regionale trends/ontwikkelingen op welzijn, wonen en zorg (demografie, wonen, arbeidsmarkt, mantelzorg e.d.)
  • Inzicht bieden in de woonbehoeften van ouderen
  • Inzicht bieden in de goede voorbeelden en geleerde lessen op wonen en zorg
  • Inzicht bieden in de ervaren knelpunten van samenwerkingspartners op inhoud en proces (samenwerking)
  • Inzicht bieden in de eigen rol en verantwoordelijkheden van de stakeholders.
De stakeholders worden actief betrokken bij het (in)richten van dit thema. Ze worden gevraagd een beschrijving te geven van hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Dit wordt meegenomen in de inventarisatie. De reeds beschikbare kennis vanuit verschillende bronnen wordt gebundeld tot een samenhangende praatplaat, waarin op een toegankelijke wijze een ‘top 10’ van aandachtspunten wordt beschreven. Met behulp van de publicatie/praatplaat gaat de werkgroep het gesprek aan met de samenwerkingspartners over de effecten die we met elkaar willen bereiken, welke opgaven daaruit voortkomen en waar samenwerkingspartners tegenaan lopen. Op zowel provinciaal, regio, en gemeenteniveau. De opgehaalde kennis wordt gedeeld op het kennisplatform van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Martin Bakker, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe via m.bakker@trendbureaudrenthe.nl.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X