Wonen, Welzijn en Zorg

Context.

Door de demografische opgaven in de regio kunnen we een grote toename van de vraag naar nieuwe vormen van woonzorgarrangementen verwachten. Dit betreft zowel arrangementen in ondersteuning als vastgoedopties. Het aanbod tussen thuis en instelling is echter beperkt en er is nog weinig vernieuwend aanbod, met name voor mensen met progressieve ziekten, zoals dementie, en mensen met lage en middeninkomens. Daar ligt de opgave voor toekomstbestendig wonen: Hoe zorgen we – met elkaar – dat wonen met zorg en/of ondersteuning ook in de toekomst optimaal mogelijk is voor ouderen in Drenthe? De vraag is hoe pakken we dat op?

Visie

Wij willen dat ouderen in Drenthe zoveel mogelijk kunnen wonen op een voor hen passende plek, met passende ondersteuning en zorg. In het bijzonder richten we ons op 60-plussers die naast een zorg- of welzijnsvoorziening ook een woonvoorziening (in welke vorm dan ook) nodig hebben.

Doel

Alle ouderen kunnen, zowel nu als in de toekomst, zo lang als mogelijk zelfstandig en geschikt wonen. Hierbij gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van geschikte woningen voor ouderen, maar gaat het er om dat zij zich in die woning en woonomgeving goed kunnen redden en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau Drenthe via m.bakker@trendbureaudrenthe.nl

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X