Wonen, Welzijn en Zorg

Centrale vraag.

Rol van de Alliantie Het thema Wonen, Welzijn en Zorg is nieuw op de agenda van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Het is een urgent thema in Drenthe (en landelijk). Er is al veel kennis beschikbaar op het gebied van wonen en zorg. Het is regionaal belangrijk om deze kennis op een overzichtelijke wijze te bundelen en het gesprek met elkaar te hebben over de gezamenlijke opgaven en oplossingsrichtingen. We kunnen ook veel van elkaar leren in de regio. De werkgroep gaat daarom in eerste instantie inzichtelijk maken wat er al is aan kennis met nadruk op de goede voorbeelden en geleerde lessen. Vandaaruit gaat de werkgroep uitwerken wat er nodig is vanuit de samenwerking om regionaal en op lokaal niveau tot oplossingsrichtingen te komen. De centrale vraag die we als samenwerkingspartners binnen de Alliantie hanteren is: Hoe kunnen we het wonen in samenspraak met elkaar zodanig organiseren waardoor we de zorg en ondersteuning die in toenemende mate nodig is kunnen blijven organiseren en financieren? Hierbij hanteert de werkgroep twee fasen:

  • Fase 1: Inventarisatie van de situatie in Drenthe; beschikbare kennis samenbrengen
  • Fase 2: Toetsen van de gezamenlijke aandachtspunten; toewerken naar een werkagenda

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau Drenthe via m.bakker@trendbureaudrenthe.nl.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X