Wonen, Welzijn en Zorg.

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Door extramuralisering komen ook steeds meer mensen vanuit de instelling in de wijk wonen. Dat leidt tot een toenemende vraag naar geschikte woningen en tot segregatie en concentratie van zorgbehoevenden en kwetsbare mensen in bepaalde wijken. Dit is een opgave voor alle gemeenten en hun ketenpartners. De vraag is hoe pakken we dat op? – Uit: NG ledenbrief Wonen en zorg, 13 februari 2020.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X