Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning

Context.

Transformatie naar Persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning; Het gaat hierbij over de beweging naar meer normaliseren en de medicaliseren van zorg en ondersteuning. Het betreft een betere samenwerking tussen het individu/de zorgvrager, informele en formele zorg en tussen het sociale domein (voorliggend veld/welzijn) en het medische zorgdomein. Uitgangspunt is dat de mens centraal staat en niet de beperking of ziekte die deze persoon heeft. Er is respect voor de waarden, voorkeuren en behoeften van de ‘patiënt’ en hij/zij wordt betrokken bij en gestimuleerd om eigen keuzes te maken. Om betrokken te kunnen worden en dus een actieve rol te hebben, moeten ouderen goed geïnformeerd zijn om zoveel mogelijk zelf proactief en preventief te kunnen handelen. De transformatie naar persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning moet dus niet over en voor ouderen plaatsvinden, maar samen met hen. Op alle niveaus. In de rol van oudere met een zorgvraag als (in werkgroepen) bij vroeg signalering en Advanced Care planning. Focus op het microniveau: Hierbij gaat het om de transformatie van interacties tussen de oudere, de professionals en de vrijwilligers, zoals:

  • Het betrekken van de oudere, middelen ontwikkelen en toepassen zodat men om zelf meer in charge kan zijn over keuzes en rekening houden met de waarden, voorkeuren en behoeften.
  • Samenwerking tussen het informele en formele netwerk (oudere, mantelzorger, vrijwilligers, welzijn, zorg)
  • Vroeg signalering en proactieve (zorg)planning (ACP)
  • Benadering vanuit positieve gezondheid en de kenmerken van persoonsgerichte zorg/ondersteuning bij professionals.
  • Preventie. Bijvoorbeeld actief inzetten op de voorbereiding op ouder worden (1), het ontwikkelen van gemeentelijk ouderenbeleid.
  • Om actief betrokken te kunnen zijn bij het ontwikkelen van programma’s en beleid hebben de deelnemende ouderen ondersteuning nodig en mogelijkheden om zich te scholen.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X