Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning.

Transformatie naar Persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning; Gaat over de beweging naar meer normaliseren en de medicaliseren van zorg en ondersteuning. Het betreft een betere samenwerking tussen het individu/de zorgvrager, informele en formele zorg en tussen het sociale domein (voorliggend veld/welzijn) en het medische zorgdomein. Uitgangspunt is dat de mens centraal staat en niet de beperking of ziekte die deze persoon heeft. Er is respect voor de waarden, voorkeuren en behoeften van de ‘patiënt’ en hij/zij wordt betrokken bij en gestimuleerd om eigen keuzes te maken. Om betrokken te kunnen worden en dus een actieve rol te hebben, moeten ouderen goed geïnformeerd zijn om zoveel mogelijk zelf proactief en preventief te kunnen handelen. De transformatie naar persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning moet dus niet over en voor ouderen plaatsvinden, maar samen met hen. Op alle niveaus. In de rol van oudere met een zorgvraag als (in werkgroepen) bij vroeg signalering en Advanced Care planning.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jolanda Groothuis, projectleider zorginnovatie Icare via J.Groothuis@icare.nl

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X