Ouderenparticipatie

Seniorennetwerk Denktank 60+ Noord en doelen.

Het seniorennetwerk

In Drenthe bestaat een actief ouderen netwerk, Denktank 60+ Noord. Het netwerk komt regelmatig bijeen tijdens de zogenaamde Regiotafels. Vanuit Denktank 60+ Noord zijn Mieke Sol en Anjo Geluk nauw betrokken bij de Drentse Alliantie Zorg met Ouderen. Onder meer bij het project Ouderenparticipatie. Geesje Nijhof, Ria van Loon, Mieke Sol en Anjo Geluk zijn betrokken bij de werkgroepen die bezig zijn met de voorbereiding op de laatste levensfase, de zogenaamde ACP-gesprekken. De leden van Denktank 60+ Noord hebben verder in diverse netwerken een inbreng vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Verschillende leden participeren in:
  • Vertegenwoordiging vanuit Drenthe in de Raad van Ouderen (landelijk en initiatief VWS)
  • Lokaal binnen een aantal gemeenten:
  • Seniorenraad
  • Denktank Samen Oud
  • Patiëntenraden
Het project Ouderenparticipatie van de Alliantie heeft tot doel de deelname van Drentse ouderen aan beleid gericht op ouderen (zorg, welzijn, wonen) en wat ouderen nodig hebben om te kunnen participeren (toerusting). Hiervoor wordt een cursusprogramma opgezet. Denktank 60+ Noord wil jong en oud(er) verbinden en werkt daarom mee aan het (hoger en middelbaar) onderwijs. Bij opleidingen in zorg en welzijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ouderengeneeskunde, Zorg & Welzijn. Dat kan in werkgroepen zijn (O & O: Ouderen & Onderwijs), verbonden aan een opleiding, maar ook incidenteel, bijvoorbeeld voor onderzoek of een interview.

Seniorenparticipatie in de Alliantie

Denktank 60+ Noord is partner binnen de Alliantie,  omdat het een goed netwerk heeft op provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo is de stem van de Drentse oudere goed vertegenwoordigd. Doel is om de stem van senioren goed te borgen in de Alliantie door op verschillende niveaus te participeren:
  • Actieve vertegenwoordiging binnen de stuurgroep van de Alliantie;
  • Meedoen in de verschillende werkgroepen voor het uitwerken van thema’s;
  • Actieve inzet en aanspreekpunt voor de beleidsvormende overleggen in de sub regio’s.

Tijdspad:

Het realiseren van deelname ouderen in alle beleidsgroepen integrale ouderen zorg in Drenthe Sep 2020 – Dec 2021
Het ontwikkelen van ouderenparticipatie in integrale kernteams Mei –Dec 2021
Het evalueren van de opbrengsten en deelname ouderparticipatie op micro-, meso- en macro niveau Dec 2021

Raad voor Ouderen

Voor Drenthe/Overijssel hebben Ria van Loon (Assen) en Anjo Geluk-Bleumink (Steenwijk) zitting in de Landelijke Raad van Ouderen. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De Raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud).

Leestips / Gerelateerd:

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X