Ouderenparticipatie

Betrokkenheid Denktank 60+ Noord.

Op deze pagina delen we als Denktank 60+ Noord inspiratie en nieuws over Ouderenparticipatie. In Drenthe en landelijk.

Tips of meer informatie?

Heb je tips,  informatie die je wilt delen of heb je een opmerking of vraag? Neem dan contact op met:
  • Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter Denktank 60+ Noord via anjogeluk45@gmail.com
  • Mieke Sol, lid Denktank 60+ Noord via miekesol2@gmail.com
  • Voor meer informatie kan je ook kijken op denktank60plusnoord.nl

Over Denktank 60 + Noord

Vanuit Denktank 60+ Noord zijn Mieke Sol en Anjo Geluk nauw betrokken bij de Drentse Alliantie Zorg met Ouderen; onder meer bij het project Ouderenparticipatie. Geesje Nijhof, Ria van Loon, Mieke Sol en Anjo Geluk zijn betrokken bij de werkgroepen die bezig zijn met de voorbereiding op de laatste levensfase, de zogenaamde ACP-gesprekken. Het project Ouderenparticipatie heeft tot doel de deelname van Drentse ouderen aan beleid gericht op ouderen (zorg, welzijn, wonen) en wat ouderen nodig hebben om te kunnen participeren (toerusting). Hiervoor wordt een cursusprogramma opgezet. Denktank 60+ Noord wil jong en oud(er) verbinden en werkt daarom mee aan het (hoger en middelbaar) onderwijs. Bij opleidingen in zorg en welzijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ouderengeneeskunde, Zorg & Welzijn. Dat kan in werkgroepen zijn (O & O: Ouderen & Onderwijs), verbonden aan een opleiding, maar ook incidenteel, bijvoorbeeld voor onderzoek of een interview.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X