Ouderenparticipatie

Context.

De Alliantie neemt de wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk steeds als het vertrekpunt voor het vormen van alle innovatie, plannen en oplossingen. In verschillende ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves is het meer en meer van belang om ook de inwoners en (naaste) betrokkenen te betrekken bij de oplossingen van complexe vraagstukken. Dit vraagt een nieuwe vorm van samenwerking en relaties tussen deze verschillende partijen en financiers (rollen, taken, verantwoordelijkheden). Dat de leefwereld van de cliënt/inwoner/betrokkenen centraal staat is in theorie duidelijk, maar toch laat de praktijk vaak een andere werkelijkheid zien. Het is daarom evident dat senioren/inwoners partner zijn in de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Binnen de Alliantie is Denktank 60+ Noord betrokken voor de verdere uitwerking van het bevorderen van ouderenparticipatie in de dienstverlening voor Drentse ouderen. Actief ouder worden De doelstelling ‘ouderenparticipatie op alle beleidsniveaus’ bij thema’s die ouderen direct of indirect aangaan wordt breed aangehangen, maar de uitwerking ontbreekt nog vaak. Over ouderen, maar zonder hen is vaak de praktijk. Daar zijn allerlei redenen voor en ook ouderen zelf laten het nog vaak afweten of zijn niet gewend of – vinden zij – niet in staat om een actieve bijdrage te leveren. De praktische betrokkenheid van ouderen vraagt een omslag bij professionals/beleidsmakers, maar zeker ook van ouderen zelf. Tijd voor een actieve aanpak. Op landelijk niveau (VWS-Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024) wordt ‘actief ouder worden’ als een van de speerpunten voor de komende tijd benoemd; het aansluiten daarbij en de geformuleerde ambities ook op provinciaal niveau en het betrekken van ouderen daarbij is noodzakelijk. Meer informatie Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

  • Mieke Sol, lid Denktank 60 + Noord via miekesol2@gmail.com
  • Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter Denktank 60+ Noord via anjogeluk45@gmail.com

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X