Monitoren en Leren

Regionale Leerateliers.

Leren doe je met elkaar! Het leernetwerk van de Alliantie is online en offline actief. De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ organiseert en faciliteert hiervoor ook Leerateliers, waarin relevante onderwerpen waar meer grip op nodig is vanuit praktijk en beleid gezamenlijk worden geduid en waarbij samen wordt gezocht naar oplossingsrichtingen. Voorbeelden uit het recente verleden zijn bijvoorbeeld, de werksessies over Grensvlakken waar met 186 professionals is gediscussieerd over de knelpunten en oplossingen voor de ervaren vraagstukken op het snijvlak van Wmo, ZvW en Wlz. Of de regionale werksessie over de tijdelijke bedden problematiek waar ruim 60 deelnemers met elkaar in gesprek gingen over knelpunten en oplossingen. We willen met de leerateliers ook aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals bij de themasessies van het netwerk Samen Zorg Assen. Dit kan betekenen dat we in afstemming gezamenlijke kennissymposia gaan organiseren. Tijdspad: De planning wordt in de loop van  2021 verder ingevuld. Dit is afhankelijk van de resultaten en prioriteiten uit de deelthema’s van de meerjaren agenda. En de mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten met samenwerkingspartners.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X