Monitoren en Leren

Regiobeeld.

Een regiobeeld is een samenhangende verzameling en analyse van (bestaande) data en informatie over de sociale- en gezondheidssituatie van inwoners en de trends en ontwikkelingen in het Drentse zorglandschap. Hiermee maken we een slag om meer de feiten te laten spreken en keuzes te onderbouwen.  De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ organiseert en faciliteert het maken van regiobeelden over de (Ouderen)zorg in Drenthe. Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om gezamenlijk beeld te krijgen van de regio en de knelpunten binnen een regio. Duiding en analyse gebeurt in gezamenlijkheid. Elementen die aan bod kunnen komen in een regiobeeld:

  • Knelpunten en opgaven in de organisatie van zorg
  • Knelpunten en opgaven in de capaciteit
  • Kosten en het gebruik van zorg en ondersteuning
  • Knelpunten en opgaven in de toegang van zorg en ondersteuning
  • Knelpunten en opgaven in de afstemming tussen vraag en aanbod van zorg en ondersteuning
  • Wat is de toename van aantal ouderen tot en met 2030
  • Wat is de mate van geschiktheid van het huidige woningaanbod om ouderen te huisvesten
Het regiobeeld draagt bij aan het opstellen van onze regiovisie op ouderenzorg. Een regiobeeld is het startpunt van een cyclisch proces waarin we steeds meer gaan monitoren wat het effect is van interventies en of gestelde doelen ook worden bereikt. Deze regiobeelden vormen onderdeel van het Kennisplatform Drentse Zorg voor Ouderen

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe – maart 2021

In het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe is op basis van beschikbare cijfers en gesprekken met ouderen een beeld samengesteld over de (toekomstige) ouderenondersteuning in de regio. Waar liggen kansrijke mogelijkheden en waar worden acute of toekomstige brandhaarden gesignaleerd? Het regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en tot stand gekomen met een subsidie van ZonMw, onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZoJP)’. Ga hier naar het nieuwsbericht met de uitdagingen in beeld. (Trendbureau Drenthe)

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X