Monitoren en Leren

Leerprogramma Integrale ouderenzorg voor professionals.

Als kernteam veranderen, leren en kennis ontwikkelen De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ is actief betrokken bij het ontwikkelen van een vernieuwend onderwijsprogramma van integrale ouderenzorg voor kernteams Integrale ouderenzorg Drenthe. Het leerprogramma wordt ontwikkeld samen met de Hanzehogeschool, het Wenckebachinstituut, HZD, Icare, Netwerk ZON en de Tinten academie. Deze opleiders hebben zich verenigd in de Werkgroep Samen Scholen voor de Integrale Ouderenzorg Drenthe. De focus ligt op:

  1. het leren op methodisch wijze het integrale aanbod van zorg en ondersteuning te verbeteren
  2. het vergroten van de competenties van de verschillende samenwerkende disciplines in de kernteams integrale ouderenzorg.

Het onderwijsprogramma bestaat uit het instapprogramma voor alle disciplines en leerprogramma voor de kernteam. De aanpak is vernieuwend en niet in Nederland op deze wijze opgezet. We willen met dit leerprogramma de krachten bundelen van de verschillende disciplines in een effectief werkend kernteam integrale ouderenzorg in de huisartspraktijk, op beleidsniveau per gemeente en samenwerken in de Alliantie Drentse zorg met ouderen!

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Jaap te Velde, Coördinator Integrale Ouderenzorg Drenthe, HZD via j.tevelde@hzd.nu

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X