Monitoren en Leren

Context.

Opdracht ‘Alliantie als lerend netwerk’

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ heeft een aanjagende en ondersteunende rol in de meerjarenagenda van de Alliantie. Dit houdt in dat deze werkgroep de andere werkgroepen van de Alliantie ondersteunt bij het bereiken van haar doelen. Deze werkgroep ondersteunt vanuit haar opdracht ook externe werkgroepen in de regio met kennisdelen en kennisuitwisseling. Daarnaast is een belangrijke rol van deze werkgroep om de Alliantie als lerend netwerk te ondersteunen. De opdracht van de werkgroep ‘Monitoren en Leren’ houdt voor de komende jaren in dat het de vorming van de Alliantie tot een lerend netwerk aanjaagt en stimuleert. Het uitgangspunt hiervoor is het ‘Voorstel lerende netwerken en monitoring in de Alliantie (maart 2019). Uit deze opdracht komen de volgende activiteiten voort voor de komende jaren:
  1. Het maken van regiobeelden
  2. Het faciliteren van het Kennisplatform Drentse Zorg voor Ouderen
  3. Het faciliteren van regionale Leerateliers
  4. Het ontwikkelen van een Leerprogramma Integrale Ouderenzorg

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X