Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg

Context.

De grensvlakkenproblematiek heeft vaak te maken met duiding (de vertaling van de wet) en de opdrachten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen daarbinnen. De Alliantie staat op het standpunt dat ouderen geen hinder hier van mogen ondervinden. Uitgangspunt is dat geschillen door de partijen worden opgepakt, zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van zorg. Het stelsel is nu eenmaal op deze wijze ingericht en vraagt daarom om souplesse. Het gaat om het onderzoeken wat wel en niet kan, met daarbij gesprekken en duiding tussen de (financierende) verschillende partijen. De werkgroep binnen de Alliantie heeft op basis van de input van de regiobijeenkomsten en rapportages die eenzelfde thema hebben, een aantal knelpunten geformuleerd waar zij zich de komende periode mee bezig willen houden:

  1. Doorgaande lijn van domein overstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.
  2. Eenduidige afspraken vertaald naar de uitvoering tussen Zorgverzekeraar, gemeente en thuiszorg rond maaltijdvoorziening
  3. Client ervaart een vloeiender overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.
De werkgroep is van mening dat deze opgaven eerst afgerond moeten worden. De landelijke overheid is bezig met aanpassingen waardoor er meer regelruimte zou kunnen ontstaan. In afwachting hiervan zal een aantal knelpunten worden opgepakt waar verbetering op regionaal niveau te realiseren is.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Elisabeth Floor, adviseur Proscoop via elisabeth.floor@proscoop.nl.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X