Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg.

De grensvlakkenproblematiek heeft vaak te maken met duiding (de vertaling van de wet) en de opdrachten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen daarbinnen. De Alliantie staat op het standpunt dat ouderen geen hinder hier van mogen ondervinden. Uitgangspunt is dat geschillen door de partijen worden opgepakt, zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van zorg. Het stelsel is nu eenmaal op deze wijze ingericht en vraagt daarom om souplesse. Het gaat om het onderzoeken wat wel en niet kan, met daarbij gesprekken en duiding tussen de (financierende) verschillende partijen.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X