RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzorg. Over deze onderwerpen presenteerde het RIVM onlangs een verdiepende casestudy. Drie regio’s namen deel aan het onderzoek: Drenthe, Zoetermeer en de Mijnstreek. De Alliantie Drentse Zorg Met Ouderen blijkt een goed voorbeeld van het betrekken van cliënten binnen een netwerk, volgens het RIVM.

Zoeken

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

24 mei 2023

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzorg. Over deze onderwerpen presenteerde het RIVM onlangs een verdiepende casestudy. Drie regio’s namen deel aan het onderzoek: Drenthe, Zoetermeer en de Mijnstreek. De Alliantie Drentse Zorg Met Ouderen blijkt een goed voorbeeld van het betrekken van cliënten binnen een netwerk, volgens het RIVM.

Waarom clientvertegenwoordiging?

Clientvertegenwoordiging rondom ouderenzorg is belangrijk omdat het de belangen van ouderen beschermt en ervoor zorgt dat hun rechten en wensen worden gerespecteerd. Ouderen die zorg nodig hebben, zoals thuiszorg, zijn vaak kwetsbaar en hebben mogelijk moeite om hun eigen belangen te behartigen.

Een cliëntvertegenwoordiger is iemand die namens een oudere of groep ouderen optreedt en de belangen behartigt. Dit is precies waar de Alliantie Drentse Zorg Met Ouderen zich voor inzet.

Samen optrekken binnen ouderenzorg

Op veel plekken in Nederland zijn netwerken opgericht om ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Hiervoor is het van belang dat partijen uit zorg, ondersteuning en sociaal domein én ouderen samen optrekken om dit te organiseren.

Wat heeft het RIVM onderzocht?

Het RIVM onderzocht onder andere hoe netwerken ouderen en mantelzorgers actief betrekken binnen het netwerk. Dit kan met cliëntvertegenwoordigers. Door hen standaard op zowel de bestuurlijke- als uitvoerende laag te betrekken, blijven alle partijen zich bewust van het standpunt van ouderen en mantelzorgers. De Alliantie kwam rondom dit punt goed uit de bus.

Cursus voor ouderen in Drenthe

Cliëntvertegenwoordiging is op verschillende manieren vormgegeven binnen de Alliantie. Zo is het structureel op alle niveaus van het netwerk ingepast. Aan de Alliantie neemt Denktank 60+ Noord deel. Deze denktank is een zelforganisatie het standpunt van ouderen aan het licht brengt.

Voor optimale cliëntvertegenwoordiging is het belangrijk dat deze vertegenwoordigers goed worden gefaciliteerd. Zo is door Denktank 60+ Noord een cursus aan ouderen gegeven. Deze cursus omvatte een uitgebreide uitleg over het zorgstelsel en de wijze waarop ouderen kunnen deelnemen aan ondersteuning en zorg binnen de regio.