De werkwijze van de Alliantie

Zoeken

Werkwijze

De Alliantie is een opgavegericht, richtinggevend netwerk. Een fluïde netwerk dat zich aanpast aan de opgaven die voorliggen. De deelnemende partijen hebben zitting als “vertegenwoordiger” van de sector, organisatie overstijgend. Deze verantwoordelijkheid maakt dat deelname verplichtingen met zich meebrengt en een sterke mate van commitment. Het netwerk is gebaseerd op onderling vertrouwen en de noodzaak aan gezamenlijke ontwikkeling. Daarmee wordt het netwerk gekenmerkt als informeel, met een hoge intensiteit aan samenwerking. De leden van de Alliantie informeren actief de collega-bestuurders uit dezelfde sector en betrekken hen bij onderwerpen die spelen in de Alliantie. Onderwerpen vanuit andere gremia worden via de vertegenwoordiger ingebracht.

De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de volgende “spelregels”:

Spelregel 1: Het netwerk is gebaseerd op onderling vertrouwen;

Spelregel 2: Iedere deelnemer verplicht zich om deel te nemen aan de bestuurlijke Alliantie. In uiterste noodgevallen wordt een passende (bestuurlijke) vervanging verwacht;

Spelregel 3: Iedere deelnemer heeft mandaat geregeld met de achterban (sector/organisatie) voor de volgende onderwerpen:

  • Richting gevend
  • Uitvoeringsafspraken
  • De besluiten voor te bereiden

Geen mandaat bij:

  • Financiële besluiten – middelen en capaciteit/inzet
  • Beleidskeuzes

Spelregel 4: Samenwerken betekent over de grenzen van de eigen organisatie willen en kunnen kijken. Wetende dat iedere sector/organisatie een eigen belang heeft. Het is goed om samen de eigenbelangen helder te hebben en bespreekbaar te maken.

Spelregel 5: Mocht een sector/organisatie knelpunten of consequenties ervaren van het gezamenlijke belang of de samenwerking, dan is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenwerking (alle leden) om tot een oplossing te komen voor deze sector/organisatie.