De meerjarenagenda van de Alliantie

Zoeken

Meerjarenagenda

Om een sluitende keten voor ouderen en daarmee ook een integrale aanpak te realiseren, is er samenwerking nodig tussen gemeenten, verzekeraars, aanbieders van zorg, welzijn en wonen, relevante kennisinstellingen en ouderen. De Alliantie heeft daarom ingezet om door te ontwikkelen op het gebied van samenwerking en op de inhoud. Voor het realiseren van dit samenwerkend netwerk en borging, is een subsidie aanvraag Start Regio Impuls (2019) aangevraagd en toegekend. Als vervolg hierop heeft de Alliantie een meerjarenagenda 2020-2022 opgesteld.

De visie, ambitie en doelen zijn samengebracht in de Meerjarenagenda voor 2020-2022. De meerjarenagenda is opgebouwd aan de hand van de thema’s:

  • Monitoren en Leren
  • Grensvlakken
  • Wonen, Zorg en Welzijn
  • Persoonsgerichte zorg
  • Digitaal Kennisplatform Alliantie
  • Ouderparticipatie

De komende jaren zal de Alliantie Drentse zorg voor Ouderen inzetten op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren.

Lees de (verkorte) Meerjarenagenda 2020-2022 van de Alliantie Drentse Zorg met ouderen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Roos Jelier, Regiocoördinator Drents Zorglandschap/adviseur CMO STAMM en Trendbureau Drenthe/manager CMO STAMM. Zij is te bereiken via r.jelier@cmostamm.nl.