Ambitie van Drentse Zorg met Ouderen

Zoeken

Ambitie

Het digitale Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen geeft inzicht in actuele beleidsdocumenten, onderzoeken en innovaties, adviseert en biedt praktische tips en tools voor vraagstukken rondom integrale ouderenzorg in Drenthe. Het Kennisplatform deelt deze informatie actief met ouderen, professionals, beleidsmakers, bestuurders van welzijns-, vrijwilligers- en zorgorganisaties. Het Kennisplatform zorgt voor verbinding en interactie tussen organisaties en individuen met als doel het versnellen en verdiepen van kennis om de visie van de Alliantie waar te maken.

Werking Kennisplatform

  • Het Kennisplatform werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd.
  • Het biedt daarom de mogelijkheid om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen.
  • Waar nodig en mogelijk agendeert het Kennisplatform relevante onderwerpen en discussies.
  • Het Kennisplatform staat open voor vragen, signalen en meningen en zorgt ervoor dat deze door de relevante ‘experts’ binnen het Kennisnetwerk en de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen beantwoord wordt.
  • Alle informatie wordt gratis gedeeld met geïnteresseerden en bezoekers van het Kennisplatform.

Digitaal platform als Lerend Kennisnetwerk

Het Lerend Kennisnetwerk wordt strategisch verankerd aan de strategie van de Alliantie en richt zich op met elkaar delen, leren en innoveren. Vanuit de verschillende thema’s wordt gedifferentieerd inhoud gegeven aan deze uitgangpunten. Het perspectief van ouderen is het uitgangspunt en de rode draad binnen het Kennisplatform. Het Kennisplatform geldt als drager om zichtbaarheid en meerwaarde te kunnen bieden aan de Alliantie en de doelgroepen waarop de Alliantie zich richt.

Tijdlijn

Het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen is nooit áf. Het is een lerend netwerk waarin alle betrokkenen bij de dienstverlening voor Drentse ouderen een belangrijke rol spelen in de relevantie van dit platform. Door kennis en informatie in te brengen, te delen en gebruik te maken van wat het Kennisplatform te bieden heeft. Het Kennisplatform zal in 2021 verder worden doorontwikkeld. Mede mogelijk gemaakt door toekenning van een subsidie vanuit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.

Meer informatie

Voor meer informatie, tips of wanneer je een actieve bijdrage aan het Kennisplatform wilt leveren, kun je contact opnemen met: