Ouderenparticipatie - Werkconferentie van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

In dit artikel vertelt Anjo Geluk, trekker van de werkgroep ouderenparticipatie, iets over de uitkomsten van de deelsessie.

Zoeken

Ouderenparticipatie – Werkconferentie van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

13 oktober 2022

Op vrijdag 30 september vond de werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’ plaats, georganiseerd onder de vlag van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Ongeveer 190 deelnemers kwamen samen in het Provinciehuis in Assen. Het ochtendprogramma was strategisch van aard en richtte zich vooral op bestuurders, zorgmanagers, -professionals en ouderen. Het middagprogramma meer praktisch van aard en bestond uit tien deelsessies, waarin kennis werd uitgewisseld in kleinere groepen. In dit artikel vertelt Anjo Geluk, trekker van de werkgroep ouderenparticipatie, iets over de uitkomsten van de deelsessie.

De participatie van ouderen was het thema van twee workshops in het middagprogramma van de werkconferentie. Twee keer 25 deelnemers bogen zich onder leiding van Famke ten Brinke, samen met een panel over de vraag:

 ‘In 2040 zijn er veel meer ouderen, dan is er minder ondersteuning en meer ouderenparticipatie(?); ZELF, THUIS en DIGITAAL (als het kan). Wat is hiervoor nodig?’

Het panel was samengesteld uit personen vanuit welzijn, zorg, gemeenten en een oudere. Dat was tevens de samenstelling van de zaal. Voor veel ouderen bleek nog niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Hoe ziet ‘zelf, thuis, digitaal’ eruit en wat betekent ‘als het kan’ eigenlijk? Ook Drentse ouderen hebben nu te maken met wachtlijsten in de zorg, afschaling en andere beperkingen. Maar wat is er nodig:

Allereerst: bewustwording

Met de vraag voor ouderen: wat betekent het ouder worden voor mij, wat wil en kan ik? Voor professionals de vraag: hoe daarop aan te sluiten? Daarom: richt je op 2030 en begin nu! Ook is meer oog voor gemeenschapszin nodig, samen-leving, ook in het onderwijs.

Meer vertrouwen van overheden/organisaties in ouderen/inwoners, ook moet preventie prioriteit krijgen.

Ouderen willen gehoord en gezien worden, maar ervaren nu vaak nog een kloof tussen de systeemwereld van organisaties, instanties en overheden en de leefwereld van de burgers.

Bewonersinitiatieven – ook in Drenthe zijn er goede voorbeelden – zijn de toekomst: vitale gemeenschappen, gefaciliteerd door overheden en andere stakeholders. Organisaties in Welzijn-Wonen-Zorg(WWZ) sluiten daarbij aan. Ook is betere samenwerking tussen formele en informele zorg nodig. Goed naar ouderen luisteren en mogelijkheden van omzien naar elkaar en aandacht voor talenten en vaardigheden van ouderen/inwoners de ruimte geven en ondersteunen.

Eerst komen de bewoners en organisaties in WWZ zijn volgend. Niet andersom: niet voor en over ouderen dus , maar samen met ons.

Positieve gezondheid is een belangrijk uitgangspunt. Een goede dag hebben, welbevinden, vitaliteit en een goed leven kunnen leiden zijn belangrijker dan fysieke gezondheid alleen.

Ook is meer samenwerking tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties belangrijk en noodzakelijk.

En ook:

  • Ontwikkel ouderenbeleid: de lijn via de ASD’s werkt niet!
  • Gerichtheid van WWZ op buurten en wijken en bewonersinitiatieven is urgent. Zorg voor goede samenwerking tussen mantelzorgers ,vrijwilligers en professionele zorg
  • Minder bureaucratie (bijvoorbeeld let op gemeentegrenzen).
  • Geldstromen die passen bij maatwerk.
  • Anders bouwen, niet per doelgroep. Bijvoorbeeld boerderijen voor meerdere appartementen/mensen (komt nu niet of moeizaam van de grond).
  • Betere bereikbaarheid van informatie en ondersteuning zowel in schrift als in natura, niet alleen digitaal (de gemeente is drempel, voor velen is het geen ‘natuurlijke gang’). Denk aan gezamenlijke loketten voor wonen welzijn en zorg.
  • Duidelijke informatie voor de burgers. Bijvoorbeeld: waar kan ik terecht met mijn initiatief als oudere?
  • Beleidswerkers/professionals moeten ouderen benaderen vanuit beleid-overstijgend denken.
  • Snelheid van reageren door gemeente richting inwoners is belangrijk. Duidelijke termijnen en afspraken hanteren.
  • Binnen de verpleeghuiszorg – kijk wat wèl kan, maak beter gebruik van mantelzorg en ervaringsdeskundige mantelzorgers.

Meer participatie van ouderen gaat zo:

Doe als gemeente een beroep op ouderen, nodig hen uit, maak werk van inspraak en participatie; en maak werkbare, concrete afspraken!

Ook een oproep aan OUDEREN:  lever een actieve bijdrage aan de samenleving. Zet je talenten in, doe waar je goed in bent en laat je horen en zien!