Kennisdocument opgesteld voor organiseren ‘juiste zorg op de juiste plek’

14 september 2021

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen constateert dat, in de diverse gemeenten in Drenthe, de ondersteuning vanuit de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ (Wmo) steeds intensiever wordt. Daarnaast is het in de praktijk voor professionals niet altijd helder op welk moment een ondersteuningsvraag thuishoort bij de Wmo, of bij de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz).

Vanuit de regio Drenthe streven we naar meer uniformiteit in de werkwijze en in de communicatie naar inwoners. Om ervoor te zorgen dat met inwoners en/of hun vertegenwoordigers zo snel en soepel mogelijk ‘de juiste zorg op de juiste plek’ wordt georganiseerd voor nu en in de toekomst, is er een kennisdocument opgesteld, samen met een ‘Routekaart van Wmo naar Wlz 2021’.

Kennisdocument

Het doel van dit document is om de kennis over (de overgang naar) de Wlz te vergroten bij consulenten, cliëntondersteuners van de gemeente en bij professionals in zorg en ondersteuning in de wijk. Hiermee wordt de juiste vorm van ondersteuning en zorg ingezet vanuit de Wmo of de Wlz. Het is dan van belang om te weten wanneer iemand in aanmerking komt voor de Wlz, wat er onder de Wlz valt, welke partijen daar een rol in vervullen en daarmee een eenduidige boodschap uitdragen naar de inwoners van Drenthe.

Bekijk het Kennisdocument Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) & Wet langdurige zorg (Wlz) in Drenthe

Routekaart

Bekijk de Routekaart Wmo naar Wlz 2021

 

Het kennisdocument en de routekaart zijn ontwikkeld door Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, samen met Zorgbelang Drenthe en het CIZ.

Ook Movisie schreef recent een handreiking op het kennisdocument. Bekijk de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning en de overgang van Wmo naar Wlz van Movisie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X