Gezondheid en preventie, data gezamenlijk leren duiden - Werkconferentie toekomstbestendige ouderenzorg

In dit artikel nemen we u mee in de deelsessie over gezondheid en preventie – data gezamenlijk leren duiden.

Zoeken

Gezondheid en preventie, data gezamenlijk leren duiden – Werkconferentie toekomstbestendige ouderenzorg

13 oktober 2022

Op vrijdag 30 september vond de werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’ plaats, georganiseerd onder de vlag van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Ongeveer 190 deelnemers kwamen samen in het Provinciehuis in Assen. Het ochtendprogramma was strategisch van aard en richtte zich vooral op bestuurders, zorgmanagers, -professionals en ouderen. Het middagprogramma meer praktisch van aard en bestond uit tien deelsessies, waarin kennis werd uitgewisseld in kleinere groepen. In dit artikel nemen we u mee in de deelsessie over gezondheid en preventie – data gezamenlijk leren duiden.

Gezondheid en preventie zijn sinds de coronacrisis urgenter dan ooit. Tijdens deze deelsessie stond de vraag centraal hoe je data als instrument kan gebruiken voor duiding op het gebied van gezondheid en preventie. De deelsessie was bedoeld als een gezamenlijke vingeroefening rondom twee thema’s. In het eerste thema ging het over lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheid. In het tweede thema spraken we over meedoen, vanuit het perspectief van eenzaamheid en vrijwilligerswerk.

Deelnemers beantwoorden voor beide thema’s een aantal stellingen. Vervolgens keken we naar de provinciale cijfers / trends en gingen we met elkaar in gesprek hoe dit te duiden is. Dit leverde mooie inzichten op. Zo stonden we stil bij het feit dat ouderen weliswaar meer lichamelijke beperkingen en aandoeningen ervaren, maar tegelijkertijd een groot deel van de ouderen de gezondheid nog als goed of zeer goed ervaart. Ook verraste het de deelnemers dat nog een behoorlijk percentage van de ouderen vrijwilligerswerk verricht. We concludeerden dat eenzaamheid niet alleen bij ouderen speelt, maar ook bij andere leeftijdsgroepen en dat vooral emotionele eenzaamheid (oftewel het missen van iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt) is toegenomen. De deelnemers gaven aan kansen te zien voor preventie bij ouderen en het benutten van het gedachtengoed van positieve gezondheid daarbij.

We sloten af met een korte evaluatie. De deelnemers vonden het prettig om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan. Focus aanbrengen door data rondom specifieke thema’s te duiden sprak de deelnemers aan. En het bespreken van trendcijfers over meerdere jaren werd door de deelnemers als helpend ervaren. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat data niet zomaar klakkeloos overgenomen moet worden. Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben wat de definitie is en wat cijfers wel en niet zeggen.

Al met al was het een geslaagde deelsessie. De kennisinstellingen GGD Drenthe, Proscoop en Trendbureau Drenthe zien deze werkwijze ook als een mooie gezamenlijke samenwerking, met kansen voor de toekomst.

Meer informatie

Voor een beknopt overzicht van resultaten van de Gezondheidsmonitor Ouderen 2020 (GGD Drenthe) klik op de link naar de infographic hieronder:

infographic-gm-ouderen-2020_def.pdf (gezondheidsgegevensdrenthe.nl)